Asbest, Sloop, Bodem

Wat doen wij?

Advisering over de sloop van gebouwen en begeleiding van het totale sloopproces, vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering van bouwrijpe grond. Dat is de expertise van Van Asten Sloopmanagement.

Van Asten Sloopmanagement treedt op als verbindende schakel tussen de opdrachtgever en de aannemer bij de sloop van woningen, scholen, verzorgingshuizen, kerken, winkelcentra, kantoren en bedrijfspanden. Dit gebeurt in opdracht van woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, architecten, overheids-, onderwijs- en zorginstellingen.

Onze ervaring en onze kennis van de geldende wet- en regelgeving garanderen een veilig, milieukundig en circulair sloopproces.